Gândul de dimineaţă – 27 februarie 2017

27th feb. 2017

Cel ce păzeşte legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său. ( Proverbe 28:7 ) Aveam 16 ani şi locuiam împreună cu părinţii la 29 kilometri distanţă de oraşul Durban, Africa de […]

Gândul de dimineaţă – 26 februarie 2017

26th feb. 2017

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. ( Proverbe 22:6 ) În septembrie 2014, Sonja Singh, o mămică rămasă fără serviciu, s-a gândit să transforme păpuşile Bratz […]

Gândul de dimineaţă – 25 februarie 2017

25th feb. 2017

Dragostea nu face rău aproapelui. ( Romani 13:10 ) Într-o zi, vântul a întâlnit o frumoasă floare şi s-a îndrăgostit de ea. În timp ce el o mângâia, ea îi răspundea cu multă dragoste exprimată cu ajutorul culorii şi a […]

Gândul de dimineaţă – 24 februarie 2017

24th feb. 2017

Dar un folos pentru ţară, în toate privinţele, este un împărat preţuit în ţară. ( Eclesiastul 5:9 ) Când generalul George Washington a vizitat oraşul New York, la finele Războiului de Independenţă, un ziar local aclama: „Iată că vine! Curajosul […]

Gândul de dimineaţă – 23 februarie 2017

23rd feb. 2017

Mai bine o mână plină de odihnă, decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt. ( Eclesiastul 4:6 ) Cu cât dormi mai puţin, cu atât mai multă foame simţi în ziua următoare. Chiar dacă încercăm să ignorăm […]

Gândul de dimineaţă – 22 februarie 2017

22nd feb. 2017

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui! ( Psalmi 103:20 ) Doi îngeraşi s-au gândit să se joace de-a oamenii. – Uite cum facem, a spus […]

Gândul de dimineaţă – 21 februarie 2017

21st feb. 2017

Tu-mi dai puterea bivolului şi m-ai stropit cu untdelemn proaspăt. ( Psalmi 92:10 ) Vasile Stoica s-a născut cu un handicap locomotor şi a crescut mai mult prin spitale şi prin centre de ocrotire, însă acest lucru nu a făcut […]

Gândul de dimineaţă – 20 februarie 2017

20th feb. 2017

Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. ( Proverbe 1:8,9 ) Într-un articol din Washington Times, se povesteşte că, […]

Gândul de dimineaţă – 19 februarie 2017

19th feb. 2017

Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. ( Psalmi 119:111 ) „Nu eşti în apele tale” – îmi spune un prieten. „Ai mereu ceva de obiectat.” E adevărat. Când eşti prost dispus devii, brusc, […]

Gândul de dimineaţă – 18 februarie 2017

18th feb. 2017

Tu aduci întunericul şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare. ( Psalmul 104:20 ) Trei broaşte-de-Rio-Viejo-comune, adunate la câţiva metri depărtare una de alta, sunt aproape invizibile pe solul unei păduri din Panama. Pentru a […]